Dom opieki - czym kierować się przy wyborze?

Życie pisze różne scenariusze. Gdy osoba starsza przestaje być samodzielna, zaczyna wymagać opieki. Seniorzy często próbują organizować ją sami. Częściej jednak jej zapewnienie staje się obowiązkiem rodziny. Niekiedy ze względów ekonomicznych, zdrowotnych, czy możliwości mieszkalnych korzysta się z domów opieki. Jest wiele, jednak liczba ta wciąż jest niewystarczająca. W skutek tego okres oczekiwania na miejsce w instytucji państowej liczy się w miesiącach. Do dyspozycji są również prywatne domy opieki, które stają się wyborem wielu rodzin. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które warto uwzględnić wybierając miejsce zapewniające opiekę nad bliską nam osobą.

DOM OPIEKI - CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY WYBORZE?

1. Porozmawiaj z seniorem
Osoba starsza, mimo że traci swoją samodzielność, ma prawo decydować o swoim losie. Wspólnie ustalcie dalsze postępowanie szanując priorytety seniora.

2. Porozmawiaj z rodziną
Często zdarza się, że różni członkowie rodziny mają odmienne zdanie na temat formy zapewnienia opieki. Dobrze jest przedyskutować to w gronie rodzinnym przed podpisaniem jakichkolwiek zobowiązań.

3. Zdefiniuj potrzeby
Wybór odpowiedniego miejsca zależy od “zasobów” osoby starszej. Innej opieki będzie wymagała osoba przewlekle leżąca, pacjent z demencją, a jeszcze innej samodzielny senior obawiający się mieszkania samemu. Inny standard i “natężenie” opieki zapewnia mieszkalnictwo wspomagane, inny domy opieki społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze.

4. Przemyśl finansowanie
Wszystkie dostępne opcje wymagają zasobów finansowych. Dowiedz się jakie są zasady finansowania opieki w interesującej się jednostce.

5. Lokalizacja
Przemyśl czy liczy się dla Ciebie lokalizacja. Ośrodki w okolicy miejsca zamieszkania członków rodziny ułatwią wizyty. Zapoznaj się z okoliczną ofertą. 

6. Zasięgnij języka
Popytaj znajomych, spytaj się lekarza rodzinnego, przeczytaj opinie o danym miejscu w internecie. Nie wszystkie będą obiektywne, czasem mogą być efektem tzw. “czarnego marketingu”. Warto jednak się z nimi zapoznać.

7. Wizyta na miejscu
Zapoznaj się z wybranymi ośrodkami. Dowiedz się ilu pensjonariuszy/pacjentów przyjmuje i kim oni są -  czy są jakieś kryteria selekcji. Obejrzyj i oceń standard pokojów, stołówkę czy salę rehabilitacyjną. Oceń bariery architektoniczne mogące mieć wpływ na funkcjonowanie bliskiej osoby. Co ważniejsze jednak, dowiedz się czegoś o personelu ośrodka. Czy jest zatrudniony terapeuta zajęciowy, rehabilitant? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Ile pielęgniarek i opiekunek zostaje na nocny dyżur? Jak często odbywają się wizyty lekarskie? Dowiedz się jak zorganizowany jest dzień pensjonariuszy.

Każda sytuacja jest inna i wymaga uwzględnienia wielu czynników. Jeśli uważasz, że powyższe porady mogą pomóc w usystematyzowanym wyborze miejsca opieki dla osoby starszej - proszę podziel się tym z innymi.