Otępienie - jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby?

Otępienie (demencja) jest zespołem objawów postępującej choroby mózgu, która charakteryzuje się "zaburzeniami" jego pracy. Za ryzyko rozwoju otępienia w większości odpowiadają cechy na które nie mamy wpływu, np. wiek czy "zestaw" genów. Zidentyfikowano jednak czynniki na które mamy wpływ, tzw. modyfikowalne! Mogą one łącznie wpłynąć na ok. 35% obniżenie ryzyka rozwoju demencji. Przedstawiam je poniżej - najlepiej, gdy zadbamy o siebie lub swoich bliskich już w młodości.

CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU OTĘPIENIA, NA KTÓRE MAMY WPŁYW:

1. Niedosłuch
Niewiele osób jest świadomych, że niedosłuch ma istotny wpływ na rozwój otępienia. Dbajmy o słuch od młodości - nie przesadzajmy z głośną muzyką (szczególnie słuchając jej na słuchawkach), nie dopuszczajmy do infekcji. Jeśli wystąpi niedosłuch - korzystajmy regularnie z aparatu słuchowego!

2. Palenie papierosów
Najlepiej w ogóle nie zaczynać. Nigdy jednak nie jest za późno, by rzucić palenie. O jego niekorzystnym wpływie mówi się na każdym kroku od wielu lat. Pamiętajmy, że bierne palenie, czyli wdychanie dymu również nie jest dobre dla naszego zdrowia, dlatego zachęcajmy do rzucenia papierosów również naszych bliskich. 

3. Depresja
Depresja nie jest "normalnym" starzeniem się! Gdy wystąpi, niezależnie od wieku, powinniśmy ją leczyć. Czasem bywa pierwszym zauważalnym objawem otępienia - nie ignorujmy jej. 

4. Otyłość
Wpływa na rozwój wielu chorób, które zwiększają ryzyko rozwoju otępienia i przyspieszają jego kliniczną manifestację. 

5. Kontrola cukrzycy
Zaburzenia metabolizmu glukozy mogą przyspieszać odkładanie się tzw. blaszek amyloidowych w mózgu, co przyspiesza pojawienie się objawów choroby Alzheimera. Ponadto cukrzyca niekorzystnie wpływa także na nasze naczynia. Obecnie dostęp do wiedzy na temat odpowiedniej diety, a także dostęp do leków przeciwcukrzycowych jest bardzo duży. 

6. Kontrola nadciśnienia tętniczego
Nadciśnienie jest jedną z tzw. chorób cywilizacyjnych. Na szczęście łatwo dostępne jest skuteczne leczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie skutecznie kontrolować wartość naszego ciśnienia.

7. Izolacja społeczna
Nie zamykajmy się w domu i nie odcinajmy się od znajomych. Bycie aktywnym zawodowo i społecznie, posiadanie szerokiego grona bliskich osób, rozwój hobby i zainteresowań zmniejszy ryzyko demencji. Na każdym etapie życia warto pielęgnować przyjaźnie.

8. Niski poziom aktywności fizycznej

Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Udowodniono, że osoby starsze, które ćwiczą mają również "sprawniejsze głowy". Osoby młodsze, dzięki ćwiczeniom są w stanie przeciwstawić się wielu chorobom co również obniży ryzyko rozwoju otępienia

9. Niski poziom wykształcenia
Tu apel głównie do rodziców i młodych dorosłych - zapewnijmy młodym osobom możliwość osiągnięcia wykształcenia. Dzięki temu zwiększymy im tzw. rezerwę poznawczą i o około 8% zmniejszymy ryzyko wystąpienia demencji. Jest o co walczyć.

Razem, zwiększając świadomość o chorobie i sposobach jej zapobiegania, możemy "zrobić różnicę"!
Lek. Piotr Seiffert